Ouders van Hoog gevoelige kinderen

Ouders van hoog gevoelige kinderen ervaren vaak dat ze het lastig vinden om op de juiste manier met hun kind om te gaan. Het niet weten waarom hun kind zoveel aandacht vraagt. Ze begrijpen ook niet waar het gedrag vandaan komt.

Het ene moment zit het kind leuk te spelen, voordat je het weet knallen ze uit hun vel en laten ze hun boosheid zien of komen in een huilbui terecht zonder dat ze weten waar het vandaan komt.

 Wat je ook zegt, voorstelt of aangeeft het komt niet meer bij je kind binnen. Het heeft zich voor alles afgesloten. Heeft zich teruggetrokken en is voor niemand op dat moment bereikbaar.

 Als er meerdere kinderen in het gezin zijn, zal iedereen zich aan dezelfde regels moeten houden en zich aan gaan passen met wat er van hen verwacht wordt. Vanuit deze houding kan een gevoelig kind zich niet gehoord, gezien voelen door de ouders. Vaak zien we de negatieve stukken naar boven komen die door blijven werken in de hele opvoeding, zonder dat er iets mee gedaan wordt.

Vaak is het zo dat de moeder de meeste tijd met het kind doorbrengt wat haar veel energie kost om het zo goed mogelijk te doen in de opvoeding. Dit kan ervoor zorgen dat hierdoor de nodige stress binnen in het gezin komt.

Wat voor impact heeft dit op beide ouders

Als ouders geef je vaak onbewust datgene door waar je zelf mee groot gebracht bent. Als ouders geef je je kind de warmte, liefde aandacht die vanuit jou komt. Je kind krijgt in dat opzicht de aandacht die het nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

 Wanneer het vaak gebeurt als je kind het gedrag laat zien waarvan je als ouder het niet kan bevatten waarom hij-zij dit doet! Begin je als ouders jezelf af te vragen hoe kan ik hier mee omgaan zonder continu mezelf te verliezen, alles afreageer op mijn kind.

 Je merkt als ouder dat je de verbinding met jezelf en je kind kwijtraakt. Je merkt de vermoeidheid in jezelf.  Er dringt een gespannen sfeer binnen de relaties naar alle anderen toe binnen het gezin. Het heeft niet alleen impact op de moeder ook de vader wordt aangeraakt in zijn emoties, gevoel en waarnemingen met zichzelf.

Het krijgt invloed in de communicatie naar elkaar toe. Vaak wordt er vanuit irritatie, gelijk willen hebben gecommuniceerd. Wat anders en beter kan om het probleem op te lossen. De strijd tussen beide ouders is voelbaar, waar het gevoelige kind ook weer sterk op gaat reageren.

Wat ouders van zichzelf niet weten

 Onbewust en niet van elkaar weten kan het zijn dat beide ouders of één van beide ouders deze gevoeligheid in zich draagt maar nog nooit herkend heeft.

 Dit is vaak ook één van de redenen dat er één van de kinderen deze gevoeligheid gaat spiegelen naar de ouders toe.

Vaak geven deze kinderen verborgen boodschappen door die met de emoties van de ouders in verbinding staan. Het kind vraagt de aandacht van de ouders om zichzelf te helen van hun kinds pijn die ze op jonge leeftijd opgelopen hebben.

 Wanneer er ruimte ontstaat kan het zomaar zijn dat je als ouder gaat herkennen wat er gezegd, gespiegeld wordt door je kind. Dan ga je beseffen dat je dit als kind ook zo deed of op die manier reageerde zoals je eigen kind nu naar jou doet.

Dit is het moment om als ouder je rugzakje leeg te maken met alles wat je van je eigen ouders, school, maatschappij hebt meegekregen aan overtuigingen, patronen, onverwerkte emoties, angsten die je tegengehouden hebben om jezelf te zijn.

 Je zult herkennen als je als ouder jezelf bevrijd van je verleden, wat je kind nodig heeft om met haar/zijn hooggevoeligheid en overprikkeling in balans te komen. Als ouder geef je je kind de ruimte om te ontdekken wat het nodig heeft om erachter te komen wat voor haar-zij belangrijk is om te doen om verder te groeien om zichzelf te zijn.

Plaats je kind niet in een hokje van anders zijn.

Wat er vaak gebeurt als er de nodige onderzoeken gedaan zijn, om erachter te komen of je kind hoog gevoelig- hoogbegaafd is. Er gaat een plan starten vaak met medicijnen om rustig te worden.  Het wordt in een hokje geplaatst van anders zijn, moeilijk mee om te gaan, Hoe vaker je aan de buitenwereld laat weten dat je kind anders is gaat dit vaak ten koste van haar/zijn zelfvertrouwen en eigenwaarde. Hierdoor gaat je kind zich nog meer aanpassen, voelt zich niet begrepen, krijgt het gevoel van niet goed genoeg te zijn. Het durft zichzelf niet te zijn bang om wat anderen van hem/haar vinden.

Samengroeien

Vaak gebeurt het dat ouders bepalen en weten wat je kind nodig heeft in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

 Juist bij de groep van gevoelige kinderen is een hele andere aanpak nodig dan wat je zelf als ouder mee hebt gekregen. De wijsheid en persoonlijke ontwikkeling is al verder ontwikkeld, wat vaak nog niet bij hun leeftijd past. Vaak weten ze al veel meer dan de beide ouders.

 Dit is voor de ouders wennen om met een wijs kind samen te leven. Ook voor de ouders ligt hier een mooie ontwikkeling om zichzelf te leren kennen.

 Tegelijkertijd samen met je kind ontdekken wat je van elkaar nodig hebt om elkaar te begrijpen en te leren verstaan in elkaars behoeftes.

Ondanks dat je als ouders en als kind beide zoekende bent om met elkaar in contact te blijven, blijft structuur en grenzen aangeven een belangrijke factor voor een hoog gevoelig kind. Hij/zij zal meer rust ervaren als het bekend is wat wel of niet geaccepteerd wordt.

Ondanks dat je het als ouder niet altijd weet en begrijpt, blijf in verbinding en luister naar wat je kind nodig heeft. Ontdek welke positieve eigenschappen je kind in zich draagt, dit gaat stimuleren in haar/zijn ontwikkeling.

Vaak is een aanraking of een knuffel van de ouder nodig om zich geaccepteerd en veilig te voelen om zichzelf te mogen zijn.

Accepteer dat hooggevoeligheid een natuurlijke kracht is die in verbinding staat met de wijsheid, talenten, creatiekracht die in ieder kind aanwezig is.

Komen er vragen bij je boven stuur me dan een persoonlijk berichtje.

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen om erachter te komen wat er nodig is om in balans met jezelf en je kind te blijven?

Ga dan via de link naar: https://www.krachtseenheid.nl/familiesysteem-voel-jij-je-anders-binnen-je-familie/