Je zielsopdracht binnen familie

Als baby word je geboren in het gezin waar je bent grootgebracht. Je was open, speels, ontvankelijk voor de liefde die je van iedereen kreeg. Je voelde je gekoesterd, genoot van de aandacht die je kreeg toen je klein was. Je groeide op in het gezin waar je geboren bent, met alle goede bedoelingen die je ouders voor je hadden om jou het juiste mee te geven tijdens je opvoeding.

 Je stond volledig nog met jezelf in verbinding tot 7-jarige leeftijd. Lekker in je eigen wereldje open, spontaan, creatieve oplossingen vinden in sommige situaties, ondernemend, je liefde delen met iedereen. Langzaamaan ging je je steeds meer aanpassen aan je omgeving, ouders, andere opvoeders die je groot hebben gebracht, school, vriendjes waardoor je je steeds meer jezelf kwijtraakte, niet meer in de verbinding met je zelf was. Je wist op dat moment niet beter dan dat het zo hoorde je geloofde wat anderen tegen je zeiden, nam het als waarheid aan. Ze wisten wel wat goed voor jou was en wat je nodig had.

Het onbegrepen kwetsbare kind

Weet je nog van jezelf hoe je als kind was . . . vaak herinner je het niet meer als je volwassen bent. Toch zit er nog veel in jezelf opgeslagen vanuit deze periode wat je niet meer herinnert.

In deze periode ga je steeds meer op ontdekking, je zoekt je eigen grenzen op, je bent ondernemend en je laat jezelf meer zien met wat je wilt. Kreeg jij als kind hier ook de ruimte in om jezelf te mogen ontdekken in wie je was? of werd er door je ouders, omgeving aangegeven pas op . . . Dit mag niet! Mocht jij als kind verdrietig, boos, of angstig zijn? of werd er gezegd stel je niet aan er is niks om te huilen. Werd er naar je geluisterd met wat je aangaf wat je als kind nodig had? Het moment dat je niet mocht onderzoeken wat voor jouw belangrijk was om je eigen wereld groter te laten zijn in wie jij bent.

Als kind geef je ook vaak een spiegel terug naar je ouders en je omgeving die met jou in contact staan. Je voelt als kind haarfijn aan waar het niet klopt met wat jij als kind nodig hebt in je ontwikkeling. Ouders, school waar je als kind al vroeg mee in aanraking komt, dragen hun wijsheid en regels aan je over, je hoort ze te volgen. Niet wetend en beseffend dat ieder kind een andere vorm van ontwikkeling in zich heeft om dat te gaan uitdragen in wie hij of zij is. Je past je als kind aan je omgeving aan. Langzaam sluit je jezelf af in wie je bent en wat je nodig hebt in je groei om jezelf te mogen zijn.

Anders zijn zoals je bent

  • Je raakt onzeker
  • Voelt teleurstelling
  • Boosheid die naar boven komt
  • Je hebt weinig zelfvertrouwen
  • Je merkt dat relaties in je omgeving veranderen
  • Je werk doe je niet meer met plezier
  • Je voelt je passief worden
  • Je voelt je niet begrepen en gehoord door je omgeving

Als kind heb je datgene meegekregen waarvan de ander dacht wat goed voor jou was. Je ouders die jou liefde gaven. Je beschermden voor alles…… bang dat je iets zou overkomen. Tot je op een gegeven moment als volwassene gaat ontdekken dat je in situaties jezelf begint te verliezen. Het voelt niet meer zoals het altijd was.

Je merkt ook wanneer jij je kwetsbaarheid laat zien dat de mensen in je omgeving dit vaak heel lastig vinden om hier mee om te gaan. Al het opgeslagen verdriet, pijn angst, boosheid die je als kind hebt opgeslagen komen nu naar boven om los gelaten te worden. Dit is wat je vanuit je opvoeding hebt meegekregen. Je beseft dat er een verschuiving in jezelf plaats vindt, merkt dat wat je van huis uit mee gekregen hebt via je opvoeding niet van jou is met wat jij voor jezelf belangrijk vindt.

De Innerlijke reis naar je thuisbasis

Wanneer je voor jezelf besluit om te gaan luisteren naar wat jezelf nodig hebt om jezelf te worden, zul je merken dat je omgeving het niet altijd begrijpt met wat je aangeeft wat je nodig hebt.
Dit kan een verstoring geven in gezin / familie die jou niet begrijpt. Je zult veranderingen nodig hebben waar jij gelukkig van wordt, die niet altijd overeenkomen wat de omgeving van je verwacht.

Je merkt al een langere periode dat je anders bent dan de anderen binnen je gezin / familie. Je voelt dat je gedragspatronen, hoe je over jezelf denkt, je overtuigingen mag doorbreken die ervoor gezorgd hebben dat jij je klein en onzeker voelde met alles wat je deed of niet deed.
Het moment dat je dit in jezelf gaat herkennen en erkennen wat je nodig hebt om jezelf beter te leren kennen, kan ervoor zorgen dat je meer de verbinding met jezelf kunt aangaan om erachter te komen wat je nodig hebt in je leven.

Besef dat je iedereen waar je mee omgaat nodig hebt in je leven om jezelf beter te leren kennen. Iedereen draagt een stukje van jou wat je van jezelf niet kent of wegschuift. Dit kan een frustrerend gevoel geven wanneer je tegen iemand aanloopt die jou weerspiegeld. Datgene aan jou laat zien wat jij nodig hebt om verder te groeien. Weet dat je niet voor niks binnen je gezin / familie bent om jezelf beter te leren kennen in wie je werkelijk bent.

Wanneer je voor jezelf gaat ontdekken waar jij gelukkig van wordt, zal je ook merken ondanks dat de omgeving het in het begin het lastig vond om je te begrijpen, waarom je het nodig had om andere dingen te gaan doen wat voor jou belangrijk was. Ze zullen een verandering in jou zien, merken dat je anders geworden bent.

Het kan een grote invloed hebben wanneer je merkt dat er een andere beweging in jou komt. Het ook invloed kan hebben binnen je gezin / familie wanneer je zelf hebt bevrijd van het verleden. Waar veel generaties ook mee geworsteld hebben en dit niet konden doorbreken. Wanneer je voor jezelf weet dat jij de persoon bent om deze generatiekloof te doorbreken, dat het jouw weg is om dat te gaan doen? Je doorbreekt het niet alleen voor jezelf maar ook voor de generaties achter je en de generaties die er nog gaan komen.

Hoe mooi zou het zijn wanneer er een opening mag ontstaan binnen gezin / familie waar de liefde weer stroomt waar iedereen zichzelf mag zijn, elkaar accepteert en respecteert zoals hij/zij werkelijk is. Je leeft vanuit je Authentieke Zelf, doet wat bij je past. Tegelijkertijd de ander ook de ruimte geeft om datgene te gaan doen wat voor de ander belangrijk is. Elkaar de ruimte geven, van elkaar te leren om jezelf nog beter te leren kennen. Vanuit liefde samen te groeien om in alle vrijheid er voor elkaar te zijn.